Tegelijk moet u na het overlijden allerlei praktische zaken regelen waar u op dat moment misschien liever niet bij stilstaat. De burgemeester kan toestemming geven voor eerdere of latere lijkbezorging. Procedure lijkbezorging Lijkbezorging dient niet eerder dan 36 uur en niet later dan op de 5e dag na overlijden plaats te vinden.

De procedure bij overlijden in het buitenland is mogelijk anders geregeld dan in Nederland. Dat duurt langer indien er sprake is van bijvoorbeeld een misdrijf of strafrechtelijk onderzoek. Het overlijden van een naaste roept heel wat emoties op.

Bovendien zijn er per land ook nog eens verschillen om rekening mee te houden. Ook … De uitvaartondernemer kan de eventuele nabestaanden helpen bij het regelen van de uitvaart. Het hangt verder af van de doodsoorzaak wanneer het lichaam vrijkomt voor transport.

Hij kan hen begeleiden bij de keuzes die gemaakt moeten worden voor de uitvaart.