Hulp bij het huishouden, hulp voor ouderen, zieken, mensen met een beperking (Wmo), Wmo-vervoer, woonvoorzieningen. Dit kunt u doen door te bellen naar 0180 - 45 12 34, te mailen naar info@dewijzerplaats.nl of door het loket in het gemeentehuis aan het Koningsplein 1 in Ridderkerk te bezoeken. Ontevreden over Gemeente ridderkerk? Lees meer over hoe u een schadeclaim bij de gemeente kunt indienen. Komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen over de persoonlijke behandeling, het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie of als … melding buitenruimte (losse stoeptegel, aanpassen openbaar groen, defecte lantaarnpaal e.d.) Aanvragen WMO: Neem contact op met de gemeente Ridderkerk. Hulp vanuit de Wmo óf verzoek tot uitbreiding van hulp regelt u via een online melding. Dit doet u met DigiD. Geen klacht maar wel iets melden of vragen? Home Leven in Ridderkerk Melding, klacht en bezwaar Klacht. Home Leven in Ridderkerk Zorg, inkomen en jeugd Hulp en ondersteuning Hulp of zorg nodig? Doe een melding Wmo; Na uw melding. Dan doet u een melding hiervan via één van de onderstaande formulieren. Dien hier je klacht in en klachtenkompas vraagt om antwoord bij Gemeente ridderkerk. Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? De gemeente aanspreken als wij te laat beslissen. Als u ontevreden bent over ons, horen we dit graag. Als u ontevreden bent over de gemeente kunt u een klacht indienen. Bespreek een klacht - als dat kan - altijd eerst met de persoon zelf. Klacht van co-smit op 24 november 2019 over WMO in de categorie Overheid 20 augustus eerste aanvraag gedaan voor mijn man .10 september weer gebeld.zouden 8 october komen voor gesprek. Klacht indienen. De gemeente aansprakelijk stellen. We kijken naar uw vraag, hoe u woont, of u familie en vrienden in de omgeving heeft en of u inkomen heeft. We gaan met u in gesprek; Uit het gesprek kan volgen dat u zelf een oplossing regelt. Klacht indienen. Home Leven in Ridderkerk Melding, klacht en bezwaar Melding woonomgeving Geef uw melding over straatverlichting, afval , overlast jeugd of parkeren of vernielingen van straatmeubilair door.