Zorg voor een goede bronvermelding, zodat anderen je werk kunnen controleren. Basisregel: Achternaam auteur, voorletter(s) (Jaar van uitgave). Hoe maak ik een goede bibliografie? Voor het vak nederlands moet je vaak voetnoten gebruiken, hier heb je voorbeelden hoe het moet en wat juist is ! Voorbeeld: Speet, B. Dit voorbeeld toont pagina 1 t/m 1 van de 1 pagina's. veel succes. Voor het vak nederlands moet je vaak voetnoten gebruiken, hier heb je voorbeelden hoe het moet en wat juist is ! Op deze manier kunnen lezers zien waar je de informatie vandaan hebt gehaald, en of deze betrouwbaar is. Maak je geen zorgen. Het is belangrijk dat je goed weet wat een bronvermelding is en hoe je aan een bron refereert. Bronvermelding. Bronvermelding is een manier om bronnen in het artikel te vermelden, ter onderbouwing van de aangedragen informatie. Plaats uitgever: Uitgever. Het is belangrijk dat je goed weet wat een bronvermelding is en hoe je aan een bron refereert. De vermelding van bronnen dient aan zeer specifieke eisen te voldoen. Het is daarom belangrijk alle gegevens van de bronnen die je gebruikt goed bij te houden. Zodra je een bron gebruikt dan komt de bronvermelding om de hoek kijken. Het moet voor de lezer van je scriptie in een oogopslag duidelijk zijn of de informatie van een bron afkomstig is. Hoe maak je een correcte bronvermelding ? Voor het vak nederlands moet je vaak voetnoten gebruiken, hier heb je voorbeelden hoe het moet en wat juist is ! veel succes. Mocht je toch van de APA-opmaak uit willen gaan hebben we hierbij een overzicht. (2008). Door bronvermelding: Maak je duidelijk wat je eigen ideeën zijn en welke van iemand anders. Als je veel gebruikmaakt van bronnen, moet je hiernaar vaak verwijzen in je tekst. Lees in dit artikel hoe je bronnen volgens de APA-methode weergeeft. Een punt of komma op de verkeerde plek, kan al een hele vermelding tenietdoen. Een bronvermelding kan dan bijvoorbeeld worden weergegeven als [Pasteur, 1848a]. 14. Op grond van een bij een examen begane onregelmatigheid kan de examencommissie bij de beraadslaging of in een vervroegde bijeenkomst beslissen dat de student: 1°een aangepast cijfer krijgt op het examen of werkstuk; 2° een 0 krijgt op het examen of werkstuk van het opleidingsonderdeel of een onderdeel ervan; De basisvereisten zijn: De tekst moet een dubbele regelafstand hebben. Het uitgangspunt is dat je beter te vaak naar een bron kunt verwijzen dan te weinig. Zodra je een bron gebruikt dan komt de bronvermelding om de hoek kijken. De meest voorkomende manier van het vermelden van bronnen is volgens de APA-methode. Daarom is het belangrijk om in je verslag een goede bronvermelding te gebruiken. Hoe maak je een bronvermelding? Als u een GOST- of ISO 690-stijl voor uw bronnen verkiest en een bronvermelding niet uniek is, voegt u een letter aan het jaartal toe. De meeste opleidingen hanteren enkel de regels van de APA-stijl voor de bronvermelding. Hoe maak je een correcte bronvermelding ? Voor het vak nederlands moet je vaak voetnoten gebruiken, hier heb je voorbeelden hoe het moet en wat juist is ! veel succes. Je loopt namelijk het risico dat je plagiaat pleegt wanneer je bronvermelding niet in orde is. Auteurs Els ; Kop Laatst gewijzigd 2012-10-11 14:02:29 Licentie. Zie een bron bewerkenals u een tijdelijke aanduiding hebt toegevoegd en deze wilt vervangen door de bronvermeldingsgegevens. Bronvermelding kan bestaan uit verwijzingen naar relevante betrouwbare bronnen of een bibliografie, literatuurlijst of een ander overzicht van geraadpleegde bronnen. Voorbeeld 1 van de 1 pagina's. Titel: Eventuele subtitel. Bijna elke universiteit of instelling waarvoor je schrijft, zal een andere werkwijze hanteren. Er zijn verschillende systemen om te verwijzen naar bronnen. Als je een verslag schrijft maak je gebruik van informatie uit boeken, tijdschriften en websites. Voor de opmaak van je document zijn vaak aparte regels waarbij je meer vrijheid hebt. Wikiwijs is hét onderwijsplatform waar je leermiddelen zoekt, maakt en deelt. Je toont de correctheid en veelvuldigheid aan van je werk; Je lezers kunnen meer informatie zoeken via de bronvermelding; Hoe verwijzen naar bronnen? Het arrangement Hoe maak je een goede bronvermelding is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Elke bron die je gebruikt moet je duidelijk vermelden. Bekijk voorbeelden Er gelden toch enkele algemene richtlijnen. Je mag teksten van anderen niet presenteren als je eigen werk. Dit voorbeeld toont pagina 1 t/m 1 van de 1 pagina's. Voorbeeld 1 van de 1 pagina's. 3) Voeg citaties toe terwijl je een tekst opstelt = Cite while you write 4) Of maak je eigen referentielijsten (bibliografieën) aan via het programma a. Je loopt namelijk het risico dat je plagiaat pleegt wanneer je bronvermelding niet in orde is.