0318 551690 Route berekenen . Volg ons op: Kerkbalans. Als hervormde gemeente zijn we vanaf het begin van de nieuwe wijk aanwezig. 1 e collecte: Kerkbeheer – NL90 RABO 0373 7306 08 t.n.v. De bekende ds. Markt 9b 3901 DM Veenendaal Tel. Namens de kerkenraden van de Hervormde wijkgemeenten 2 en 7 in Dordrecht heten wij u hartelijk welkom op deze website! Collectebonnen. De Bijbel vormt hierbij het absolute uitgangspunt voor ons gemeente-zijn. Opnieuw had hervormd Veenendaal de behoefte aan een nieuwe kerk en meer predikanten. OUDE kerk. CvK Hervormde Gemeente Veenendaal 2 e collecte: Diaconie – NL13 RABO 0373 7403 36 t.n.v. Wijkindeling. Elke zondag komen we samen in het Ontmoetingshuis. Vredeskerk. In 1945 was de situatie op het Veense kerkelijk erf complex. Het fundament van onze wijkgemeenten kan samengevat worden in één Naam: Jezus Christus. In navolging van de extra maatregelen die de overheid op donderdag 12 maart heeft afgekondigd deelt de Algemene Kerkenraad mee dat alle diensten in de Julianakerk, de Oude Kerk, de Vredeskerk, de Sionskerk, de Westerkerk en in het Ontmoetingshuis … Daarnaast is er door de week een groot aantal activiteiten zoals bijbel- en gebedskringen, catechisatie, koffieochtenden etc. Hervormde Gemeente Veenendaal Ds. Ds. Direct contact opnemen met de wijkpredikant of scriba van wijk 1 - Noord - wijkpredikant of scriba van wijk 7 - Dragonder. Aan de oostkant van Veenendaal, liggen de wijken Dragonder-Oost en Veenendaal-Oost. Live Archief. Hervormd Veenendaal Als hervormde gemeente zijn we vanaf het begin van de nieuwe wijk Veenendaal-Oost aanwezig. Dit is het nieuwste gedeelte van de gemeente Veenendaal. Momenteel is hij sinds 2011 verbonden aan de hervormde gemeente (wijk 1) te Veenendaal. Wijk 1 – Ouderling G.F.W. Dominografie website met gegevens over dominees en gemeentes binnen de Nederlandse kerk. C. van de Scheur heeft zondagmiddag afscheid genomen van de hervormde gemeente (wijk 7) te Veenendaal. Wijk 7 beschikt voor de erediensten over de Pauluskerk. M. Jongebreur zette zich hiervoor in. Algemene informatie Hervormd Veenendaal (hieronder) Kerkdienst (terug)luisteren? Draag bij aan de instandhouding van Hervormd Veenendaal. Diaconie Hervormde Gemeente Veenendaal 3 e collecte: Missionair – NL46 RABO 0373 7306 24 t.n.v. M. Maas diende eerder de hervormde gemeente van Hellouw (2003) en Hasselt (2007). Molenaar Catharina Mossellaan, Graaf van Bentheimlaan, Lauta van Aysmalaan, Pynssen van der Aalaan, Spikhorst, van Culemborglaan, van der Severderlaan, van Hamallaan, van Rijnesteinlaan. u bevindt zich nu hier: De predikant bediende het Woord uit Genesis 50:24, met als thema: ”God blijft getrouw”. Veenendaal groeide flink na de Eerste Wereldoorlog, wat in 1928 leidde tot de opening van de Julianakerk. Julianakerk Veenendaal Kies een gedeelte binnen de website. Wijkindeling De gemeente is verdeeld in tien wijken. Ontmoetingshuis Veenendaal.