Lezen en schrijven op het web. In de eerste fase van dit project (februari-december 2011) hebben we onze Nederlandstalige tekst-naar-spraaksoftware aangepast om ook Friese teksten te kunnen voorlezen. Een inventarisatie van online lees- en schrijfplatforms. Op deze pagina presenteren we de resultaten van het project Tekst-naar-spraak voor het Fries. Bus en M.T. ... Stichting Lezen bevordert het lezen in de Nederlandse en Friese taal en levert een bijdrage aan het verbeteren van het leesklimaat en de leescultuur. Dank! Op het provinciehuis in Leeuwarden is donderdag 28 november de Friese tekst-naar-spraak versie gelanceerd door gedeputeerde De Vries. NIEUWSTE PRENTENBOEKEN. Uit onderzoek komt voortdurend naar voren dat kinderen beter presteren op school als ze elke dag worden voorgelezen. ... Leesbegrip, leesplezier en de Friese taalnorm, 2003 Verhallen, Maria, A.G. Ik herinner me nog de eerste dag op school. Deel deze site met je vrienden en vertel hoe leuk voorlezen is! Je kunt jouw kind dus geen groter plezier doen dan hem of haar voor te lezen. Door Evelyn Bosma Toen ik vijf was, besloten mijn ouders naar een dorp in Friesland te verhuizen. Overal in Fryslân wordt in de Voorleesweek voorgelezen in het Fries aan peuters op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en gastouders. Tekst wordt omgezet in gesproken taal en zo kunnen websites in het Fries worden voorgelezen, een mooi hulpmiddel voor mensen met een visuele beperking of mensen die niet goed Fries kunnen lezen. De gratis service van Google kan woorden, zinnen en webpagina's onmiddellijk vertalen tussen het Engels en meer dan 100 andere talen. Tekst-naar-spraak voor het Fries. Het Friese tekst-naar-spraak programma is ontwikkeld in samenwerking met de Afûk, De Fryske Akademy met steun van de provincie Fryslân. Daar hield ze al vrij snel mee op.… Het is eigenlijk heel logisch: door voor te lezen komen kinderen in aanraking met nieuwe woorden, het vergroot hun woordenschat én taalbegrip. ... De Friese vertalingen van onze digitale prentenboeken zijn mogelijk gemaakt door de provincie Friesland. Voorlezen in kleinere groepen biedt niet per se een meerwaarde, want de taalvaardigheid van kinderen wordt vooral bevordert door interactief voorlezen met de hele klas. Er zijn tegenwoordig veel hulpmiddelen voor kinderen, jongeren of mensen met dyslexie kunnen helpen. ik pas de tekst tijdens het voorlezen aan als dat nodig is. online verder voorlezen voor 3000 schoolkampioenen. Er wordt voorgelezen door opa's en oma's, door vaders en moeders, maar er zijn ook burgemeesters die zich inzetten voor de Friese Voorleesweek. Op het provinsjehûs in Leeuwarden is donderdag een Friese tekst-to-speech gelanceerd door gedeputeerde De Vries. Laat je tekst voorlezen! De juf was aan het voorlezen in het Fries en vertaalde de tekst voor mijn zus en mij naar het Nederlands. 35. Het belang van voorlezen is al vaak benadrukt. Digitale prentenboeken: Vrijdag de 13e. Bundeling bijdragen aan het wetenschappelijk congres ‘Waarom zou je (nú) lezen?’ (2010). 13.402 keer gelezen. Tekst naar spraak met een duidelijk Nederlands accent, wat een bescheiden 14kB weegt, en het lost een ontelbaar aantal problemen op die tekst naar spraak normaliter met zich meebrengt. Digitale prentenboeken: Naar het Juliana Kinderziekenhuis. Friese Voorleesweek. Een van de hulpmiddelen waar mensen met dyslexie veel aan hebben is de ‘tekst-naar-spraaksoftware’. Deze hulpmiddelen zijn praktisch voor op de basisschool, het voortgezet onderwijs of op het werk. Het voorlezen van boeken in GoodReader is wel iets omslachtiger, omdat je steeds de tekst moet selecteren en pas daarna kunt laten uitspreken. Er kon nog niets worden geconcludeerd over wat de invloed van interactief voorlezen is op de taalvaardigheid van kinderen die risico lopen op leesproblemen.