Namelijk de decimeter(dm), centimeter(cm), millimeter(mm), micrometer(µm), nanometer(nm), picometer(pm) en femtometer(fm) . Length and distance unit conversion between meter and decimeter, decimeter to meter conversion in batch, m dm conversion chart Voor het beschrijven van kleine lengtes is de meter opgedeeld in kleinere van de meter afgeleide eenheden. Het ezelsbruggetje om de volgorde van de maten te onthouden is: Kan het dametje met de centimeter metenKan (=km) het (=hm) dametje (=dam) met (=m) de (=dm) centimeter (=cm) meten (=mm) Kinderen onthouden dit zinnetje beter als je het in kleur opschrijft, voor iedere woord een andere kleur, en deze een poosje naast hun bed, op het toilet of op de … 10^24 Ym yottameter 10^21 Zm zettameter 10^18 Em exameter 10^15 Pm petermeter 10^12 Tm terameter 10^9 Gm gigameter 10^6 Mm megameter 10^3 km kilometer 10^2 hm hectometer 10^1 dam decameter 10^0 m meter 10^-1 dm decimeter 10^-2 cm centimeter 10^-3 mm millimeter 10^-6 μm micrometer 10^-9 nm nanometer 10^-12 pm picometer 10^-15 fm femtometer 10^-18 am … Ook buizen, enz. Je kunt er bijvoorbeeld weer zelf een liedje bij componeren en dat een paar keer per dag zingen.. 10 dm^3 to m^3 = 0.01 m^3 Note that rounding errors may occur, so always check the results. gaan per strekkende meter. Type in your own numbers in the form to convert the units! 1 dm^3 is equal to 0.001 cubic meter. Pedicure & Beauty producten in groothandel Voor de professionele pedicure Voor de professional in de beautybranche Online webshop en fysieke winkel. vloerbedekking wordt meestal verkocht per strekkende meter. Use this page to learn how to convert between cubic decimeters and cubic meters. 1 dm^3 to m^3 = 0.001 m^3. Cm omrekenen naar inch of millimeter. O.a. Dit is bijvoorbeeld handig op het moment dat je wilt weten hoe groot een 43 inch televisie of een 10.1 inch tablet bijvoorbeeld is. Als de rol dan bijvoorbeeld 4 meter breed is, koopt u voor 10 m1 (10 strekkende meter) 4 x 10 = 40 m2 vloerbedekking (vierkante meter). Ook het omrekenen van centimeter naar millimeter gebeurt vrij frequent. ›› Quick conversion chart of dm^3 to m^3. Het omrekenen van centimeters kan bijvoorbeeld naar inches of naar millimeters. Je kan dus niet omrekenen van vierkante meter naar strekkende meter als je de lengte niet weet. De meter is de standaard lengtemaat binnen het metriek stelsel. 1 km = 1000 m 1 hm = 100 m 1 dam = 10 m 1 dm = 0,1 m 1 cm = 0,01 m 1 mm = 0,001 m: Leer het complete rijtje goed uit je hoofd.