Elim of de kerk huren? de Lange-den Hartog Hei- … Nieuwsbrief & kerkblad. 1904 - 1961: Het Verschueren-orgel Het eerste echte orgel van de Hervormde kerk van Ouddorp is gebouwd in De jaren 1904 - 1905 door de orgelmaker L. Verschueren uit Heythuysen, voor een bedrag van f. 2.500,-. Het „orgaan van de hervormde gemeenten op Goeree-Overflakkee” werd op 27 mei 1936 opgericht. Elke zondag zijn er diensten in Ooltgensplaat om 09.30 en 18.00 uur en in … Welkom op de site van Hervormd Sommelsdijk. Hervormd Ooltgensplaat: Als gemeente van Christus willen wij met Zijn boodschap onder de arm, het lichaam van Hem zijn in onze omgeving. 27 maart 2020. Bekijk onze kennismakingsvideo. We leven in bijzondere tijden nu Corona de wereld domineert. Vorige week verscheen een speciaal jubileumnummer. Correspondentie adres: P. van Moort, Pr. Bernardstraat 4 In deze online eredienst zal Peter Glas voorgaan. De Groot Drukkerij bv (o.v.v. Cornelis ZAAIER is geboren op 27 mei 1873 in Huzum (Ljouwert), NL-FR, zoon van Johannes ZAAIJER en Hendrika Neeltje van WEEL. Wat voorafging, het begin en de bouw van de Grote of St. Michaëlskerk; Het interieur; Branden 1904 en 1948; De Watersnoodramp van 1953; Kerkzegel; Restauratie 1987 en 1998; 2004 PKN; Orgel; Overige; Orgels; Pastoors; Predikanten; Kerk, kerkhof, kerketras, pastorieën en de Hoeksteen; Historische ontwikkelingen; Het Archief; Contact; Menu; Facebook; Instagram; De inhoud is beveiligd met een … Marc en Joanne hebben hun zoontje James Dingeman Cornelis genoemd. Adres Elim: Zuiddijk 19 3244 AZ Nieuwe Tonge 0187 652022. Informatie (familie)advertentiekosten: Indien mogelijk, contact opnemen met mevr. Het werd vermoedelijk een mechanisch sleepladen- of kegelladenorgel met twaalf stemmen, verdeeld over 2 … We tellen ongeveer 2200 leden. De Zaaier) Postbus 1, 2977 ZG Goudriaan Telefoon: 0183-583333 Fax: 0183-583305 email: zaaier@grootsgedrukt.nl Bezoekadres: Zuidzijde 131, Goudriaan Advertentiekosten: € 0,60 per mm. We tellen ongeveer 2200 leden. We wensen hen van harte Gods onmisbare zegen toe bij de … Kransse, 0187-652101 of jkransse(at)hotmail.com. 4 april 2020. Jaarrooster van ons kerkblad De Zaaier Dit alles onder het voorbehoud van Jacobus Kerk: contactpersoon dhr. Iedereen mag zich welkom voelen, zowel op de website als bij onze activiteiten. Heeft u vragen en / of opmerkingen voor de kerkenraad? G.C. Een plek om rustig rond te kijken en je te laten informeren. Kerkblad ‘de Zaaier’ Diensten des Woords zondag 10-05-2020 ... We hebben tijdens de kerkdienst ervoor gedankt en gebeden maar we zijn vergeten dit te vermelden in de Zaaier. De gemeente is onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Als gemeente van Christus willen wij met Zijn boodschap onder de arm, het lichaam van Hem zijn in onze omgeving. Adres kerk: Kerkring 29 3244 AH Nieuwe Tonge. Ik wil voortaan direct naar de gemeentelijke website Th. Online eredienst 5 april 09:30. Wij zijn een actieve en veelkleurige gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Deze informatie is onderdeel van van op Genealogie Online. Stuur dan een mail naar scriba(at)hervormdegemeentenieuwetonge.nl. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere … Hij is getrouwd op 10 april 1902 in Leiden, NL-ZH met Elisabeth van der LOEFF, ze kregen 4 kinderen. Dagelijks Woord - Efeziers 1:3-4. Het is een dienst zonder kerkgangers. Kom, 0187-652128 of r.kom(at)hetnet.nl. Nieuwsbrief & kerkblad. G.C. Wij zijn een actieve en veelkleurige gemeente op het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Hiertoe werd besloten in de kerkvoogdij- vergadering van 7 oktober 1904. G. de Lange, via de e-mail: info@kerkbode-dezaaier.nl Administratie mw. Dagelijks Woord - Romeinen 8:1-2.