Een onderdeel van het Actieprogramma is het Professionaliseringsplan Sociaal Werk Eén van de pijlers in dit professionaliseringsplan is beroepsontwikkeling. Het tweemaandelijks blad is voor professionals en studenten in sociaal werk en voor mensen die geïnteresseerd zijn in de hulpverlening en preventie aan kwetsbare groepen in alle lagen van de samenleving. Prof. dr. Hans van Ewijk is als bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk verbonden aan de Universiteit van Humanistiek (Utrecht), is lector Sociaal Beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht, en gasthoogleraar International Social Policy and Social Work aan Tartu Universiteit (Estland). Sociaal Werk Nederland Koningin Wilhelminalaan 3 3527 LA Utrecht 030 721 0 721 www.sociaalwerknederland.nl info@sociaalwerk.nl. Het betreft onder meer een CONTACT. Zowel maatschappelijk werkers, jeugdzorgwerkers, sociaal … Door inzichtelijk te maken wat de competenties zijn van sociaal werkers in het werkgebied welzijn en maatschappelijke dienstverlening (W&MD), biedt het … Lees meer. Vakblad Sociaal Werk is hét medium voor het verspreiden van vakinhoudelijke kennis over ‘het ambacht’ sociaal werk. Alle registers voor professionals in sociaal werk (SKJ en Registerplein) bieden daar mogelijkheden voor. Als partners van het programma Sociaal Werk Versterkt zetten we ons gezamenlijk in voor sterker sociaal werk. Op dit punt moet een inhaalslag worden gerealiseerd. Leersessie op 26 mei 2020: Beroepsontwikkeling in coronatijden. van hun beroepsontwikkeling. Dit betekent o.a. Registratie Sociaal Werk en Registratie Jeugd Cao-partijen hechten belang aan de beroepsontwikkeling van sociaal werkers, zoals die nu vorm en invulling krijgt in het professionaliseringsplan sociaal werk van het Actieprogramma Professionalisering Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Het competentieprofiel dat er nu ligt, ondersteunt sociaal werkers en organisaties hierbij. Dat betekent dat professionals blijven leren en reflecteren, en dat zij … Academic Journals Database contains complete bibliographic citations, precise indexing, and informative abstracts for papers from a … Zodat burgers en opdrachtgevers, ongeacht gemeente en de manier waarop het cliënt- en buurtgericht werken vorm krijgt, kunnen rekenen op (actuele) vakbekwaamheid van de sociaal werker. De focus daarbij ligt op het stimuleren van de beroepsontwikkeling van sociaal werkers. Sociaal Werk … Welke invloed heeft de coronacrisis op het sociaal werk? Dit beroepscompetentieprofiel is een van de middelen van het programma om de herkenbaarheid van sociaal werkers en hun beroepsontwikkeling te versterken. In de online leersessie op 26 mei 2020 reflecteren we op de uitkomsten van de voorgaande sessies en kijken we naar de toekomst. Full-text from most of the articles is available. Dan kun je registerpunten behalen met activiteiten in het kader van beroepsontwikkeling. Hoe ontwikkelt het vak zich in deze tijden? Investeren in je eigen beroepsontwikkeling en vakmanschap, door middel van deskundigheidsbevordering en reflectie (intervisie bijvoorbeeld), is een voorwaarde voor sterk sociaal werk. Het kan (mede) richting geven aan je persoonlijke ontwikkeling en het helpt jouw … Routebeschrijving (PDF) Sociaal Werk Nederland is de brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening / Sociaal werk Academic Journals Database is a universal index of periodical literature covering basic research from all fields of knowledge, and is particularly strong in medical research, humanities and social sciences. In het programma Sociaal Werk Versterkt werken BPSW, BVjong, CNV, FNV, FCB, MBO raad, Movisie, LOC, Registerplein, SWN, Vereniging Hogescholen en de Werkplaatsen Sociaal Domein samen aan het vergroten van de herkenbaarheid en de positionering van de beroepsgroep sociaal werkers en het stimuleren van hun beroepsontwikkeling. dat er een nieuw competentieprofiel, een brede beroepscode en een betekenisvol beroepsregister moet worden geopend. Daarom biedt Registerplein iedereen, werkzaam in het sociaal domein, de mogelijkheid zich te registreren in één van de beroepsregisters. Hoewel uiteraard de lokale invulling van sociaal werk verschilt, moet er – juist na de transities – dan ook sprake zijn van een helder en eenduidig fundament voor het vak van de sociaal werker. Ben jij lid van de BPSW en geregistreerd in een beroepsregister? Registerpunten behalen met beroepsontwikkeling. Eigenlijk zou elke sociaal professional, ongeacht functie of opleidingsniveau, alleen of samen met collega’s, moeten werken aan beroepsontwikkeling.