3 december 2018 (gepubliceerd op 17 december 2018) Overzichtslijst van de deputatie d.d. De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. De vier gedeputeerden worden verkozen door en uit de leden van de provincieraad voor een periode van zes jaar. Het provinciebestuur van Limburg vormt een belangrijke schakel tussen de gemeentebesturen en de Vlaamse, federale en Europese overheden en is op velerlei vlakken actief. December Overzichtslijst van de deputatie d.d. De provincieraad bepaalt het beleid. Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten. De deputatie wordt gekozen uit de leden van de provincieraad, en heeft een vergelijkbare werking als een regering. De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Deputatie - vergaderingen 2018. Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten. 13 december 2018 (gepubliceerd op 20 december 2018) 6 december 2018 (gepubliceerd op 17 december 2018) Overzichtslijst van de deputatie d.d. De deputatie bestaat uit de gouverneur, de vier gedeputeerden en de provinciegriffier-secretaris. De deputatie voert het beleid uit. De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Het aantal gedeputeerden is in elke provincie hetzelfde en staat dus los van het inwonersaantal. Strikt noodzakelijke cookies Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.