In gemeente Deventer doet u dit bij Publiekscontacten. Aangifte. De gemeente Uden heeft een geboorteloket geopend op de kraamafdeling op … Als ook dit niet mogelijk is, wordt de aangifte gedaan door of namens de burgemeester van de gemeente waar uw kind is geboren. Op een tablet loggen beide ouders in met DigiD en zet u uw digitale handtekening. Moet iemand anders aangifte doen? Bij een thuisbevalling: een medebewoner van het huis. Erkenning kan ook bij of na de geboorteaangifte, tenzij er al 2 ouders op de geboorteakte staan. Even inloggen met DigiD, de geboortegegevens invullen en de aangifte is alweer gepiept. Dit heeft als voordeel dat het wettelijk ouderschap bij de geboorte al vastgelegd is. Een ambtenaar van de burgerlijke stand maakt naar aanleiding van de geboorteaangifte een geboorteakte op. De aangifte is klaar terwijl u wacht. Als er niemand is die het kind mag aangeven, dan doet de burgemeester van de gemeente de aangifte. De dag van de geboorte telt hierbij niet mee. Na de bevalling ontvangen de ouders een attest van de arts of vroedvrouw. Online aangifte Minimaal één van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben om online aangifte te kunnen doen. Medewerkers van de gemeente komen 2 dagen per week naar het ziekenhuis, zodat je de aangifte (meestal) tijdens je verblijf kan regelen. Digitale aangifte is mogelijk van maandag t/m donderdag. U hebt 15 dagen de tijd om de … Je kan je kindje in alle rust aangeven in ons ziekenhuis. Elke geboorte moet aangegeven worden binnen de 15 dagen na de bevalling. Vraag het personeel om informatie. U hoeft dan niet naar het gemeentehuis om aangifte te doen. De burgemeester wijst hiervoor een ambtenaar aan. Aangifte van de geboorte van een kind moet binnen 3 dagen na de dag van geboorte gedaan worden in de gemeente waar het kind geboren is. Thuis of in het ziekenhuis. Deze akte is het wettelijk bewijs van de geboorte van een persoon. Online aangifte na geboorte. Op vrijdag en in het weekend is dit niet mogelijk. Dan kunt u op maandag, woensdag en vrijdag aangifte doen in het ziekenhuis zelf, bij het Geboorteloket. iemand die bij de geboorte aanwezig was; iemand die in hetzelfde huis woont als waar het kind is geboren; hoofd van de instelling of ziekenhuis waar het kind is geboren; Let op: bij digitale aangifte van geboorte kan alleen 1 van de ouders aangifte doen. Erkennen voor de geboorte. Dit is … Via de eDienst Aangifte geboorte geven ouders samen de geboorte van hun kind aan. Het is niet nodig om langs te komen in het stadhuis. Aangifte geboorte . Meenemen om aangifte van een geboorte te doen Bij een bevalling in het ziekenhuis: het hoofd van het ziekenhuis of een door het hoofd gemachtigde medewerker. U logt in met uw DigiD (moeder en vader of duomoeder).